Hundigeparken

Kontakt

Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
Send digital post

Hundigeparken er en spændende gammel park med en unik beliggenhed lige ned til Strandparken.

Greve Kommune overtog Hundigeparken fra Københavns Kommune i januar 2014.

Historie

Hundigeparkens historie startede i begyndelsen af 1900-tallet, hvor tre københavnere købte store grunde ved kysten for at have adgang til strand og vand. Siden erhvervede Københavns Kommune parken for at skabe en folkepark for københavnere og fra 2014 har Greve Kommune overtaget parken. Du kan læse mere om parkens historie i udviklingsplanen, som du kan downloade her på siden. Udviklingsplanen er delt op i 3 dele.

Beliggenhed

Parken har en størrelse på ca. 8 ha og er beliggende i den nordlige del af Greve Kommune mellem Hundige Strandvej og Hundige Havn.

Natur

Hundigeparken rummer i kraft af sin alder en rig og spændende natur. De store, gamle træer bidrager med en stemning af historie og kontinuitet og er hjemsted for mange fuglearter. Her er Fiskehejren, der har sin rede i trætoppene. Derudover er der Musvåge, Blå kærhøg, Spurvehøg, Halemejse, Skovskade og mange andre. Hundigeparken har også en hede, som er unik i kraft af sin beliggenhed så tæt på byen. Du kan læse mere om naturen i udviklingsplanen, som du kan downloade her på siden.

Naturbeskyttelse

Heden er et §3 område i henhold til Naturbeskyttelsesloven og ifølge Naturbeskyttelseslovens §52 skal beskyttede naturtyper, der er omfattet af lovens §3 plejes. Plejepligten indebærer, at de pågældende område ikke varigt må skifte karakter. Greve Kommune er i gang med at pleje heden, så vi forhåbentligt snart kan se hedelyngen brede sig på arealet igen.