Køer

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Karlslunde Mose er et naturskønt istidslandskab, hvor danskerne siden stenalderen har levet i pagt med naturen.

Karlslunde Mose er et unikt istidslandskab, hvor danskerne fra stenalderen over middelalderen til nyere tid har levet i pagt med det særlige landskab.

Da ismasserne smeltede for 12.-15.000 år siden lå Danmark hen som i nutidens nordligste Sibirien. Havene steg og trængte ind over lavtliggende områder som her ved Køge Bugt.

Dengang slog stenalderfolk sig blandt andet ned i området omkring Karlslunde Mose. Den lavvandede vig med øer og holme egnede sig godt til jagt og fiskeri. Arkæologerne har fundet rester fra deres bopladser nær Karlslunde Mosevej (Sønderholm-bopladsen) og ved Engstrupstien nær motorvejen.

Det sumpede område har også i middelalderen haft betydning som jagtområde, og der er skåret tagrør og gravet tørv til brændsel.

I nyere tid har kraftige østenstorme og ekstraordinært højvande i 1760 og 1872 lagt mosen helt under vand, ligesom den flere gange i 1900-tallet var præget af store oversvømmelser.

I dag er mosens stier blevet hævet, bebyggelserne er inddæmmet af diger, og nye åløb er anlagt for at lede vandet ud i Køge Bugt.