Greve Kommune har projektforslag i høring frem til 12. maj 2020.

 

Efter indstilling fra kommunens Natur- og Miljøråd har Teknik- og Miljøudvalget i marts 2020 vedtaget at igangsætte et projekt om forbedring af natur og rekreative forhold på Olsbækeng. Vi linker til projektforslaget her på siden.

Projektforslaget er i høring hos naboer og de berørte grundejerforeninger frem til 12. maj 2020. Vi regner med at gennemføre anlægsprojektet i løbet af 2020. Spørgsmål og bemærkninger til projektet samt forslag til forbedringer kan sendes til vlm@greve.dk