Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder

Driften af de grønne områder i Greve Kommune er udliciteret til eksterne entreprenører. I kontrakterne er driften for de enkelte arealer beskrevet nøje, og plejeniveauet er lagt ud fra den økonomiske ramme, der er til rådighed på området.

Greve Kommune oplever, at flere borgere henvender sig, da de ønsker plejen af et grønt område anderledes eller ændret til et højere niveau, f.eks. flere græsslåninger eller fjernelse af invasive arter, og det er langt fra altid, at administrationen har mulighed for at prioritere forslagene.

Derfor er det nu politisk besluttet, at borgere kan indgå en aftale med Greve Kommune, om selv at pleje kommunale grønne områder. Dette kræver dog en aftale med administrationen, og det er ikke alle forslag, der kan laves aftaler om. Som retningslinjerne viser, drejer det sig om mindre krævende plejearbejde, hvor der ikke benyttes større maskinel, pga. den sikkerhedsrisiko der er forbundet ved brug af større maskiner. Det er også vigtigt, at der tages højde for dyrelivet, så plejearbejdet forstyrrer yngletider mindst muligt.

Hvert enkelt forslag vil derfor bero på en vurdering fra administrationen side.

Procedure for aftale om frivilligt arbejde på grøn drift er:

  1. Kontakt Greve Kommune med beskrivelse af det arbejde I ønsker at bidrage med
  2. En medarbejder vil besigtige området og vurdere, om der kan arbejdes videre på en aftale
  3. Hvis en aftale kan komme på tale, udarbejdes en afmærkningsplan og beskrivelse af arbejdet, samt en dato eller tidsperiode
  4. Borgeren vender tilbage, når arbejdet er afsluttet, så en medarbejder fra kommunen kan tilse arbejdet og sikre, at det er udført som aftalt

Retningslinjerne for, hvad man som frivillig kan bidrage med, kan ses i de dokumenter som kan downloades i højre side.