Greve Kommune har fra tid til anden afgørelser eller høringer vedrørende spildevand. De bliver offentliggjort på denne side.

Greve Kommune har truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-22 ikke er miljøvurderingspligtigt.
Klagefristen udløber den 9. oktober 2020. Se evt. klagevejledning i afgørelsen, som vi linker til her på siden

Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-22 er til høring frem til 6. november 2020. Vi linker til planforslaget her på siden.
Forslaget er i høring frem til 6. november 2020.