Offentliggørelse af afgørelser i vandløbssager

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter vandløbsloven. Information om afgørelser, der endnu kan påklages, kan ses på nedenstående links.

Tilladelse til forlængelse af rørunderføring i forbindelse med udvidelse af bro nr. 54 over Vildmoseløbet, Sognevejen, 2690 Karlslunde.

Læs tilladelse under "download" i højre side.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d. 4. marts 2020 Se afgørelsen for klagevejledning.