Afgørelser og høringer i vandløbssager, hvor der er mulighed for klage eller indsigelser

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter vandløbsloven. Information om afgørelser, der endnu kan påklages, kan ses på nedenstående links. Desuden offentliggør vi høringer, hvor alle kan gøre indsigelse (gøre kommunen opmærksom på eventuelle fejl eller mangler i vores viden).

 

Der er i øjeblikket ingen aktuelle afgørelser eller høringer