Offentliggørelse af aktuelle høringer i vandløbssager

Her på siden offentliggøres Greve Kommunes aktuelle høringer af afgørelser efter vandløbsloven. Læs mere om høringsfrister med videre under de enkelte høringer under "download" i højre side.

Offentlig høring – brinksikring af Olsbækken, Nedre del

Greve Kommune fremlægger hermed projekt, vedrørende sikring af vandløbsbrink i Olsbækken, Nedre del, i offentlig høring. Greve Kommune ønsker med projektet at sikre vandløbsbrinken mod erosion til beskyttelse af nærliggende bygninger samt hindre unødig sedimenttransport i vandløbet. Brinksikringen udføres ved Vandværksvej. Fremlæggelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

I tilfælde af spørgsmål kan Natur og Miljø kontaktes på tlf. 43 97 94 48.