Du skal søge tilladelse hos kommunen, hvis du vil lave ændringer af betydning for et vandløb

Ifølge vandløbsloven skal du have en tilladelse fra kommunen før du må foretage ændringer på et vandløb. Du skal for eksempel søge om tilladelse til:

  • Ændringer, der kan ændre vandløbet vandføringsevne.
  • Ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit.
  • Etablering eller fjernelse af broer, overkørsler og skråningssikringer.
  • Krydsninger af vandløb med ledninger og lignende.
  • Terrænreguleringer, etablering af faste hegn, bygninger, beplantninger og lignende tættere end otte meter fra vandløbets øverste kant.
  • Etablering af vandingssteder.
  • Regulering eller restaurering af vandløb.
  • Fjernelse af træer eller buske.

Du skal søge en tilladelse hos Natur og Miljø, hvis du vil foretage nogle af de beskrevne ændringer. Se kontaktadressen til højre på siden.