Greve Kommune har foretaget opmålinger af offentlige vandløb i 2018

Opmåling af vandløb i 2018

Greve Kommune foretager opmåling af følgende vandløb:

Det drejer sig følgende vandløb:

  • Rørmoseløbet
  • Rørmoseløbet, Langagergård
  • Vardegårdsløbet

Vandløbene er vist på oversigtskort  (se link under ”Download” til højre).

Hvis du er bredejer, vil vi opfordre dig til at markere dræn- og rørudløb i vandløbene, så de kan blive målt op. Dræn- og rørudløb ses gerne markeret med en pæl, så opmåleren let kan finde dem.

Opmålingen foretages af ekstern konsulent, som Greve Kommune har bemyndiget til færdsel langs vandløbene.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på tlf. 43 97 94 15.