Her finder du regulativerne for de kommunale vandløb.

Et vandløbsregulativ beskriver vandløbet. Det kan blandt andet være dets vandføring og skikkelse og hvilke tekniske elementer, der findes ved vandløbet, eksempelvis overkørsler.