Her finder du regulativerne for de kommunale vandløb.

Et vandløbsregulativ beskriver vandløbet. Det kan blandt andet være dets vandføring og skikkelse og hvilke tekniske elementer, der findes ved vandløbet, eksempelvis overkørsler.

I Greve kommune er vandløbsregulativerne samlet under 3 hovedvandløb: Lille Vejle å systemet, Olsbæk systemet og Møllebæk systemet. Du kan se regulativerne for vandløbene ved at klikke på vandløbets navn i boksene i højre side.

 • Benzonbækken (Lille Vejleå systemet)
 • Grevebækken (Olsbæk systemet)
 • Hederenden (Olsbæk systemet)
 • Hulbækken/Karlslundebækken (Møllebæk systemet)
 • Kanalen (Møllebæk systemet)
 • Karlstrup Mosebæk (Møllebæk systemet)
 • Kildebrøndebækken (Olsbæk systemet)
 • Lille Vejleå (Lille Vejleå systemet)
 • Møllebækken (Møllebæk systemet)
 • Olsbækken (Olsbæk systemet)
 • Rørmoseløbet
 • Vildmoseløbet (Møllebæk systemet)