Vandplanlægning

Med implementeringen af EU´s vandrammedirektiv, blev hele Danmark er delt ind i forskellige vandområder. For hvert vandområde, er der udarbejdet en vandplan, der dels skal beskrive vandområdernes tilstand og ikke mindst skal planen beskrive det overordnede mål for vandmiljøet: at opnå god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Indenfor vandløb er det alle vandløb med et opland over 10 km2, små vandløb med god tilstand og små vandløb, som kommuner og vandråd har foreslået indsatser i.

Målsætningen skal opnås gennem 3 vandplansperioder. Den første vandplansperiode forløb fra 2010 – 2015. Den anden periode er fra 2015- 2021 og sidste periode 2021-2027. Det vil sige at senest 2027, skal målsætningen være opfyldt.

Selvom vi i princippet er i 2. vandplansperiode er det stadig vandplan 1, der gælder, da der endnu ikke er vedtaget en vandplan for 2. vandplansperiode. Det er staten, der udarbejder og vedtager vandplanerne.

Greve Kommune ligger indenfor 2 vandområder: Køge bugt og Isefjorden, den største del af kommunen ligger indenfor planen for Køge bugt.

I første vandplansperiode fik Greve Kommune, i samarbejde med Solrød, lavet restaureringer to steder i kommunens vandløb, her blev der fjernet forhindringer i vandløbet, så fiskene bedre kan bevæge sig op og ned i vandløbet.