Vandløb1a

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Vandråd for Køge Bugt samt Isefjord og Roskilde Fjord.

Vandrådet for Køge Bugt samt  Isefjord og Roskilde Fjord er nedsat og arbejder med forslag til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.

Du kan læse mere om Vandrådene på de respektive sekretariats kommuners hjemmesider:

Vandrådet for Køge Bugt kan du læse mere om her

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord kan du læse mere om her

I lov om vandplanlægning understreges værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal derfor udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under eventuel inddragelse af lokale vandråd.

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside under "Læs mere".