Beskyttet Natur

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Over de kommende par år vil kommunens Teknik og Miljøudvalg løbende prioritere en markant indsats for at forbedre vilkårene for den vilde natur i Greve. Foreløbigt er følgende projekter i støbeskeen og andre vilde ideer er velkomne. 

I første omgang vil der ske en drøftelse af Natur og Miljørådet den 20. maj 2021. 

Olsbækeng – Det nye naturareal midt i kommunen
Det store naturprojekt på Olsbækeng skal færdiggøres og indvies som en rekreativ naturperle for områdets beboere. Olsbækeng skal indgå som et aktivt undervisningselement i de omkringliggende skoler.

Genopretning af Brødmosen
Brødmosen er et af de mest artsrige naturområder i Greve Kommune. Der skal udarbejdes et projektet for genopretning af Brødmosens vilde natur i samarbejde med lodsejerne og lokalområdets beboere. Der sigtes mod at skabe nye rekreative muligheder i mosen i respekt for områdets beskyttede planter og dyr,

Bedre levesteder for den grønbrogede tudse
I forbindelse med det helt nye byudviklingsprojekt for Hundige Strandby laves paddevenlige regnvandsbassiner. Samtidigt sigtes mod at forbedre levesteder på strandengene for kommunens ansvarsart den grønbrogede tudse.

Hedeland – mere vild natur
I nært samarbejde med Roskilde og Høje Taastrup Kommuner sigtes mod at gennemføre et projekt om forbedring af forholdene for den vilde natur i Hedeland.

Vildere græsrabatter
Gennem dialog med borgere og grundejerforeninger vil der blive lavet en indsats for at fremme græsrabatter med større biodiversitet.

Flere vildere villahaver
Der kan gøres en indsats for at skabe interesse blandt haveejerne en mere vild pleje af kommunens vidtstrakte parcelhaver.

Status for disse og kommende projekter kan løbende følges her på denne side.