Affaldsmedarbejder.jpg

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Greveborgerne skal være endnu bedre til at sortere affald i 2020.

Flere beholdere og mere sortering. Det er hvad, borgerne i Greve Kommune kan se frem til, når den nye affaldsordning træder i kraft i 2020.

Alle husstande får nemlig leveret to beholdere, som hver er delt i to. Den ene beholder er til restaffald og madaffald, men den anden beholder er til papir, karton og glas. Derudover har alle husstande mulighed for at tilvælge en gratis papbeholder og plastbeholder.

Læs mere: Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

CO2-besparelse på 1.100 ton/år

Med den nye ordning vil kommunen øge genanvendelsesprocenten fra 31 procent til knap 50 procent. Det vil give en CO2-besparelse på 1.100 ton/år.

Greve Kommune forventer, at affaldsgebyret bliver reguleret, når den nye ordning træder i kraft.

Besluttet efter borgermøde

Valget af ny affaldsordning er blandt andet besluttet på baggrund af et fysisk borgermøde, hvor omkring 100 borgere deltog, og en debat på kommunens facebookside, hvor 569 borgere gav deres mening til kende.

"Vi har efterspurgt borgernes holdninger til en ny affaldsordning. Dem har vi fået. Og dem har vi imødekommet. Derfor får vi nu en ambitiøs ordning til gavn for miljøet og med ugetømning af mad- og restaffald i sommermånederne", siger borgmester Pernille Beckmann.