Herunder kan du læse svar på de mest almindelige spørgsmål omkring affald.

Alle boliger i Greve Kommune har pligt til at deltage i de kommunale affaldsordninger for at sikre, at affaldet bliver håndteret forsvarligt og ikke ender i naturen. Med andre ord kan affaldsordningerne altså ikke fravælges.

Affaldsbeholdere

Du er forpligtet til selv at købe din affaldsbeholder til dagrenovation. Til gengæld bliver beholderen til papiraffald udleveret gratis af KLAR Forsyning. Det er nemlig KLAR Forsyning, der administrerer affaldsordningerne i Greve Kommune.

Fire slags affald

I Greve Kommune er der fire obligatoriske ordninger for indsamling af affald:

  • Dagrenovation
  • Papir og pap
  • Storskrald
  • Haveaffald

Du skal altså sortere dit affald, og du kan læse mere om sortering af affald på KLAR Forsynings hjemmeside her.
På MiljøCenter Greve kan du desuden selv aflevere papir og pap, storskrald, genbrug, og haveaffald, men dagrenovation skal altid hentes hjemme på din adresse.

Hvornår bliver mit storskrald, genbrug eller husholdningsaffald hentet? Se affaldskalenderen her.

Er dit husholdningsaffald/storskrald/genbrug ikke afhentet? Så kontakt RenoNorden på tlf. 70 27 05 50.

Gebyret for den enkelte bolig

Gebyret for affaldsordningerne opkræves på din ejendomsskattebillet for det efterfølgende år. Alle gebyrer er vedtaget af Byrådet.

Gebyret for din bolig afhænger af, hvilke affaldsordninger du har mulighed for at benytte. Du kan se dine affaldsordninger på ejendomsskattebilletten. Hvis du bor til leje, bliver renovationsudgiften opkrævet af din udlejer.

Den enkelte bolig har normalt ikke ret stor mulighed for at ændre på affaldsordningerne, fordi ændringer typisk kræver en samlet aftale for et helt boligområde, f.eks. en grundejerforening.

Du kan se de aktuelle gebyrer på gebyrbladet her

Yderligere oplysninger

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål henviser vi til KLAR Forsynings hjemmeside her.

Er dit husholdningsaffald/storskrald ikke hentet? Så kontakt RenoNorden på tlf. 70 27 05 50 eller udfyld blanket på KLAR Forsynings hjemmeside.