GreveStrand

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Der er fem områder på stranden i Greve Kommune, der egner sig til badning. Her på siden kan du finde oplysninger om forholdene på de fem strande

Badevand måles på en skala gående fra udmærket over god og tilfredsstillende til ringe. Ved ringe frarådes badning. Vi giver karakter på baggrund af prøver fra de sidste fire år.

Det bedste badevand finder du normalt ved stranden i Hundige Strandpark (lige nord for Hundige Havn). Den har karakteren udmærket, som den har haft i mange år.

I 2018 vil strandene ved Mosede Fort, Karlstrup Strandpark (ud for Karlslunde Feriecenter), Greve Badehotel, få karakteren god. Granhaugen (ud for Greve Centervej) får tilfredsstillende på grund af resultaterne fra 2014 til 2017

Du bør ikke bade hvis:

  • Hjemmesiden råder til ad du ikke bader ved den strand, hvor du er.
  • Hvis der er rødt flag på badebroer.
  • Skiltene med badevandsprofilen på stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning.
  • Der i medierne advares mod forurening med blå-grønalger eller furalger på kysterne langs Køge Bugt.
  • Vandet i øvrigt er plumret og du ikke kan se dine tæer når du står i vand til hofterne.
  • Hvis der har været særlig kraftig regn i løbet af de seneste tre dage.
  • Hvis du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer og regnvandsledninger, som løber ud på stranden).

Badevandsprofiler

Du kan finde en profil for hver af de fem strande i Greve Kommune i boksen "Download" her på siden.