GreveStrand

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Badevandsstatus næsten normaliseret

Efter vi har modtaget analyser fra badevandsprøve udtaget torsdag den 8. august fraråder vi ikke længere badning ved nogen af kommunens strande. Vi opfordrer dog fortsat til stor opmærksomhed overfor uklart vand. Man bør ikke bade, hvis man ikke kan se sine tær, når man er i til hofterne.

Greve Kommune har drøftet resultaterne med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi er enedes om, at der ikke længere er behov for at fraråde badning. Der er dog stadig en mindre overskridelse på bakterietallet i det sydlige Karlslunde (Karlstrup Strandpark), hvorfor vi stadig opfordrer til øget opmærksomhed.

____________________________________________________

Overvågning af badevand i badesæsonen 2019

Greve Kommune overvåger kvaliteten af badevandet fra 1. juni til 15. september.

Badevand måles på en skala gående fra udmærket over god og tilfredsstillende til ringe. Ved ringe frarådes badning. Vi giver karakter på baggrund af prøver fra de sidste fire år.

Det bedste badevand finder du normalt ved stranden i Hundige Strandpark (lige nord for Hundige Havn). Den har karakteren udmærket, som den har haft i mange år.

I 2019 vil strandene ved Karlstrup Strandpark (ud for Karlslunde Feriecenter) og Granhaugen (ud for Greve Centervej) få karakteren god, mens Greve Badehotel og Mosede Fort, få karakteren udmærket, på baggrund af resultaterne fra 2015 til 2018.

Greve Kommune råder til at du ikke bader ved den strand, hvor du er hvis:

  • Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer når du står i vand til hofterne.
  • Hvis der er rødt flag på badebroer.
  • Skiltene med badevandsprofilen på stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning.
  • Der i medierne advares mod forurening med blå-grønalger eller furagler på kysterne langs Køge Bugt.
  • Der har været særlig kraftig regn i løbet af de sidste tre dage.
  • Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer og regnvandsledninger, som løber ud på stranden).

Badevandsprofiler

Du kan finde en profil for hver af de fem strande i Greve Kommune i boksen "Download" her på siden.