Greve Kommune har ansvaret for eftersyn af brandhaner og det er Østsjællands Beredskab, der bruger brandhanerne til slukning af brand.

For at kontrollere, at brandhanerne fungerer, som de skal, fortager Østsjællands Beredskab ved hjælp af FALCK eftersyn af brandhaner én gang om året - typisk om efteråret inden frosten sætter ind i Danmark.

Greve Kommune vil inden eftersynet informere på hjemmesiden og i avisen Sydkysten. Desuden vil kommunen informere dit vandværk om hvornår eftersynet foretages, så de har mulighed for at informere deres kunder. Ved eftersynet skylles brandhanerne. Der kan derfor i denne periode forekomme misfarvning af vandet, såfremt dette observeres skal man vente med at vaske tøj til der ikke er misfarvning af vandet.

Hvis at brandhanen ikke er friholdt for bevoksning/hæk ca. 30 cm i omkreds vil dette blive gjort af brandvæsnet i forbindelse med eftersynet.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål kan du kontakte dit lokale vandværk, hvis det drejer sig om misfarvning af vandet – eller Greve Kommune, hvis det drejer sig om defekte brandstandere.

Hvis du oplever, at en brandhane er defekt må du gerne informere Center for Teknik og Miljø på teknik@greve.dk.