Greve Kommune har givet tilladelse til en forøget indvinding på Greve Vandværks kildeplads på Vendals Bakke. Herunder er der givet tilladelse til at tage yderligere to indvindingsboringer i brug.

Vi har desuden truffet afgørelse om, at ændringen af indvindingstilladelsen ikke kræver egentlig miljøvurdering.

Klagefrist: 20. september 2019

Begge afgørelser kan påklages af enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Se nærmere herom i afgørelserne, som du finder et andet sted på siden.