Greve Kommune behandler ansøgning fra Tune Vandværk A.m.b.a. om et etablere to indvindingsboringer syd for Karlslunde Centervej. Ansøgninger er i offentlig høring indtil 2. april 2020.