For at sikre drikkevandets kvalitet fører kommunen tilsyn med de seks vandværker, som leverer vand til mere en fem ud af seks borgere i kommunen.

Greve Kommunes medarbejdere tilser de dele af vandværkerne, som er tilgængelige for inspektion. Det vil i praksis sige boringer og vandbehandlingsanlægget. Desuden kan vi kræve dokumentation for tilstanden af det, som vi ikke kan se.

Vandværkerne

Kildebrønde Bys Vandværk, Greve Landsby Vandværk og Karlslunde Bys Vandværk lever vand til beboere i disse byer og deres nærmest omegn. Vandværkerne tilses normalt en gang årligt.

Karlslunde Strands Vandværk leverer vand til beboere langs Karlslunde strand, ca. fra Mosede Fort ned til kommunegrænsen ved Solrød. Værket distribuerer kun vand fra Greve Vandværk. Der er derfor ikke noget vandbehandlingsanlæg at føre regelmæssigt tilsyn med. Vi føre dog fortsat tilsyn med deres vandkvalitet.

Tune Vandværk leverer vand til Tune by og store dele af de omgivende områder. Vandværket har ikke nogen backup forbindelser. Vandværket er tostrenget, hvilket i praksis vil sige, at der er to vandværker under samme tag. De to anlæg kan fungere som backup for hinanden, og tilses normalt en gang årligt.

Greve Vandværk leverer vand til resten af kommunen som er tilsluttet et alment vandværk. Vandværket har to vandbehandlingsanlæg. Anlæggene tilses på skift hvert andet år.

HOFOR indvinder vand i Greve Kommune. De har dog ikke vandbehandling i kommunen, men på Thorsbroværket i Ishøj Kommune. HOROR har hovedsæde i Københavns Kommune, som står for tilsynet med dem.

Tilsynsresultaterne af Greve Kommunes tilsyn offentliggøres på denne side, og kan ses under download til højre på skærmen. Yderligere information kan fås ved henvendelse til natmil@greve.dk eller telefon 4397 9448.