varmepumper_spørgsmål

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Husk at tage hensyn til støj, økonomi og model, når du planlægger at få varmepumpe installeret.

Hvis du er bosat i et område uden fjernvarme og naturgas og opvarmer med el eller olie, kan en varmepumpe hjælpe dig med at reducere dit energiforbrug. På den måde sparer du penge i mens du tager hensyn til miljøet.

Selvbetjening

I højre side finder du et link til selvbetjening med vigtige genveje vedrørende tilladelse, fuldmagt og ansøgning.

Styr på økonomien

Før du anskaffer dig en varmepumpe, kan du med fordel undersøge, om skiftet af opvarmningsform kan betale sig. 

  • Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til økonomiher

Styr på modellen

Energistyrelsen har godkendt en række varmepumper og sikret, at de overholder alle lovkrav og er blevet godkendt i et uafhængigt testlaboratorium.

  • Varmepumpelisten finder du her

Styr på støjen

Mange forbrugere er ikke opmærksomme på varmepumpers støjniveau, men det er vigtigt at tage foranstaltninger for at modvirke, at ejere eller naboer bliver generet af støjen. Dette gælder luft-vand-varmepumper, hvor ventilatoren og kompressoren i den udvendige del af varmepumpen kan være støjende.

Energistyrelsen vejleder fremtidige ejere af varmepumper til at placere anlægget 5-10 meter fra skellet til naboerne for at ligge under støjgrænsen på 35-40 dB ved skel. Energistyrelsen har udarbejdet et støjberegningsprogram, som hjælper dig med at finde den rette placering for din luft-vand-varmepumpe. Beregningen baseres på de oplysninger, du indhenter fra leverandører af luft-vand-varmepumpen. Vær opmærksom på, at det ofte er nødvendigt at finde oplysninger om leverandøres produkter på deres hjemmesider eller ved direkte kontakt. Du behøver ikke søge om godkendelse, før du installerer en luft-vand-varmepumpe. Kommunen agerer som miljømyndighed, hvis der er nabostøj som varmepumper og vil derfor blive involveret, hvis der for eksempel opstår klager om støj

  • Find Energistyrelsens StøjberegnerHer  

Gratis rådgivning

Få gratis uvildig rådgivning fra Energitjenesten