Klimaindsats_451x220

Her kan du læse om Greve Kommunes klimaindsats.

Klima- og energipolitik

De bærende værdier bag klima og energipolitikken er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Greve Kommune ønsker at påtage sig sin del af ansvaret, gå foran og vise et godt eksempel. Derfor starter Greve Kommune med at se på, hvad kommunen selv kan gøre. Dernæst ønsker Greve Kommune at iværksætte kampagner og andre tiltag til vejledning af borgere og erhverv om deres muligheder for i endnu højere grad at bidrage til en god indsats på klima- og energiområdet.

Klimaplan 2010-2020

Klimaplanen opstiller en målsætning om, at Greve Kommune skal reducere CO2-udslippet med mere end 20% inden udgangen af 2020. Klimaplanens målsætninger og tiltag ligger i forlængelse af og er afstemt med målsætninger og tiltag i kommunens andre planer. Gennemførelse af klimaplanens tiltag vil derfor samtidig sikre gennemførelse af tiltag i politikker og planer som klima- og energipolitikken, trafikhandlingsplanen og klimatilpasningsstrategien.

Klimaplanen revideres løbende i perioden 2011-2020.

Læs mere på:
Klimaplan 2010-2020

Aftaler og målsætninger

Greve Kommune har opstillet målsætninger for klima- og energiområdet og indgået forpligtende aftaler og samarbejder.

Læs mere på nedenstående links:
Borgmesterpagten om klima
Gate 21
Klimakommune-aftalen
Kurveknækker-aftalen