Greve Kommune har underskrevet Den Europæiske Borgmesterpagt om klima og vil reducere CO2-udledningen med 20 % inden udgangen af 2020.

Greve Byråd besluttede den 29. september 2009, at Greve Kommune skulle tiltræde Den Europæiske Borgmesterpagt om klima, også kaldet Borgmesterpagten.

Greve Kommune har tiltrådt aftalen i fællesskab med de fleste andre kommuner i Region Sjælland.

Aftalen forpligter kommunerne - herunder Greve Kommune - til at gå længere, end EU's og Danmarks målsætninger i forvejen forpligter kommunerne til og reducere CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område med mere end 20 % inden udgangen af 2020.

Med formuleringen "kommunen som geografisk område" menes, at aftalen omfatter CO2-udledning fra såvel kommunale bygninger som borgere og erhverv.

Greve Byråd har vedtaget Klimaplan 2010-2020, som angiver, hvordan målsætningen skal omsættes til initiativer på klima-området.