Greve Kommune er Klimakommune og vil reducere CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område med 2 % om året.

Greve Kommune har indgået en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, som forpligter kommunen til at reducere CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område med 2 % om året i perioden 2013-2020.

Aftalen er en forlængelse og udvidelse af Klimakommune-aftalen, som i perioden 2009-2012 forpligtede kommunen til at reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger og interne kommunale transport med 2 % om året i forhold til 2008.

Greve Kommune skal årligt udarbejde CO2-opgørelser til dokumentation for efterlevelse af aftalen. Fra og med 2011 opgøres dette sammen med Grønt Regnskab.

Sammen med opgørelsen skal kommunen indsende en plan for, hvordan CO2-udledningen planlægges nedsat. Greve Kommunes Byråd vedtog i 2010 Klimaplan 2010-2020. Planen beskriver hvordan den overordnede målsætning på en nedsættelse af CO2-udledningen fra hele kommunen som geografisk område med 20 % inden år 2020 skal gennemføres, inklusive delmål som f.eks. klimakommuneaftalen. Klimaplanen revideres årligt, hvor den bl.a. ajourføres med tiltag og indsatser.

Derfor fungerer klimaplanen også som plan for, hvordan klimakommuneaftalen overholdes.