top_klima

Klimaarbejdet i Greve er forankret på de enkelte arbejdspladser via en udnævnt klimaambassadør.

Klimaambassadøren har medansvar for at inddrage kollegaer og brugere af kommunens bygninger til energirigtig adfærd.

Du finder en oversigt over Klimaambassadørerne til højre under download.

Det er den enkelte arbejdsplads i Greve Kommune, som udpeger en klimaambassadør. Lederen af institutionen vil som udgangspunkt være klimaambassadøren. Det er frit for institutionen at udpege en anden person som klimaambassadør.

Klimaambassadørens rolle vil være at holde øje med arbejdspladsens energiforbrug, fremme energirigtig adfærd, indrapportere data til KeepFocus/Agenda 2100, være bekendt med og i begrænset omfang justere driften af de tekniske anlæg, deltage i formidlingen af adfærdskampagner, formidle viden og gode historier til kolleger og profilere arbejdspladsens klimainitiativer generelt.

Fremme af energirigtig adfærd er et fokusområde for klimaambassadøren. Fremme af energirigtig adfærd omfatter principielt alle kommunale medarbejdere, der som personer har vidt forskellig motivation, viden, tilgang og baggrund. Energirigtig adfærd skal komme fra disse medarbejdere, og en lokal forankring af klimaarbejdet er derfor helt central for gennemførelsen. Den store udfordring ligger i at involvere og motivere kommunens medarbejdere til at tænke og handle energirigtigt på deres arbejdsplads.

Yderligere beskrivelse af Klimaambassadørens rolle findes til højre under download.