Vedvarende_energi

Få besøg på din skole af unge med viden om klima og energi

Vil du gerne have besøg på din skole af unge mennesker, som er glade for at dele deres viden om klima og energi? Læs her om forskellige tilbud.

Bæredygtig Ung

”Med projekt Bæredygtig Ung får I på jeres skole­ mulighed for at sætte fokus på miljø, forbrug og bæredygtighed på en måde der tager udgangs­punkt i elevernes eget liv og inddrager eleverne aktivt.Målet er ikke blot at de unge får større viden om emnet - men i lige så høj grad at de oplever at de selv kan bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund. Bæredygtig Ung er baseret på frivillige ”forandringsagenter”, unge mlm. 18-30 år, der bliver uddannet til at give jeres elever ny viden, konkrete redskaber til en CO2 fornuftig adfærd og introduktion til koordinering af projekter. ”

Læs mere her

Klimaambassaden

"Klimaambassadens ca 100 formidlere, en gruppe studerende med forskellig faglig baggrund og med stor viden om klima og bæredygtighed, vil arbejde med din klasse med en ung – ung tilgang.
Du kan booke oplæg om bæredygtigt forbrug, bæredygtig energi, ressourcer og ressourceeffektivitet, klima og det globale syd, fremtidens transport og bæredygtigt byggeri. Oplæg og workshops er krydret med film, aktuelle dilemmaer, sjove forsøg og engagerende elevaktiviteter ."

Læs mere her