Her kan du læse om Lokal Agenda 21 i Greve Kommune. Agenda 21 handler om at sikre en bæredygtig udvikling, som giver de kommende generationer de samme livsbetingelser og adgang til ressourcer, som vi har i dag.

Agenda 21 står for "Dagsorden for det 21. århundrede" og dækker et globalt handlingsprogram, der blev vedtaget af 180 regeringschefer på FN´s miljøkonference i Rio de Janeiro i 1992.

Agenda 21 er udvikling
Agenda 21 handler om udvikling og miljø. Social, økonomisk og miljømæssig udvikling er knyttet sammen og er bestemmende for, om de næste generationer får samme livsbetingelser og adgang til ressourcer som os.

Begræns forbruget
Det centrale for arbejdet med Agenda 21 her i Greve er vores livsstil. 20 % af af verdens rigeste lande står for 80 % af verdens ressourceforbrug - og Danmark hører til blandt de rigeste!

Ressourceforbruget truer miljøet, f.eks. med nedbrydning af ozonlaget. Tænk på perspektiverne, hvis de fattige lande skal have samme levestandard og ressourceforbrug som os!

Det er ikke holdbart, og vi har alle et ansvar for at vende denne udvikling og skabe en mere bæredygtig udvikling gennem de valg, vi træffer i dagligdagen: i hjemmet, på arbejde, i fritiden og så videre.

Lokal forening arbejder med Agenda 21 i Greve
I Greve Kommune findes en lokal forening, der arbejder med lokal Agenda 21. Det er foreningen Grøn Guide Greve, der har som formål at arbejde for, at Greve Kommune udvikler sig i en mere bæredygtig retning. Foreningen har været arbejdsgiver for den grønne guide, som var ansat til at gøre Greve grønnere fra 2000 til 2003.