Retningslinjer for rensning af trafikbelastet overfladevand i Greve Kommune.

Udledning til vandløb:

  • Udledning til vandløb skal ske med forsinkelse til naturligt baggrundsniveau på ca. 1-3 l/s afhængigt af vandløbssystemet
  • Volumenet skal dimensioneres efter retningslinjerne fra Spildevandskomiteen,
  • Der skal være sandfang og olieudskiller inden udledning til vandløb

 

KLAR Forsyning har bassiner og olieudskillere på de offentlige regnvandsledninger inden vandet leder ud til vandløbet for 5 eller 10 års regn hændelser. Som udgangspunkt skal der i håndteringen af regnvand benyttes robuste LAR-løsninger som f.eks.:

- Vadier (grøfter) opbygget med særligt filterjord over et drænrør,

- Våde bassiner, grøfter, damme med dykket udløb,

- Tilslutning via sandfang og olieudskiller eventuelt med bypass-funktion.

 

Nedsivning

Det kan også være muligt at nedsive regnvand. Dette er især tilfældet hvis det er mindre områder hvorfra regnvandet skal håndteres såsom private grunde, dette gøres typisk i faskiner. Der skal søges om tilladelse til nedsivning. Greve kommune har retningslinjer for nedsivning af regnvand til faskine. Der skal ansøges om nedsivning af regnvand i faskine, ansøgningsskema og retningslinjer kan ses i højre side. 

 

Læs mere

Netværket ”Vand i Byer” har lagt inspiration og retningslinjer på deres hjemmeside ”LAR i Danmark”. Her ligger Spildevandskomiteen retningslinjer for dimensionering af volumenet til LAR-løsninger og Rørcenteranvisning nr. 016 Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund.

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582

Københavns Kommune har fået udarbejder kataloger med inspiration til udarbejdelse af LAR-løsninger m.v. LAR – kataloget kan ses på deres hjemmeside:

http://www.kk.dk/lar