Natur- og Miljøafgørelser om udvidelse af motorvejen og den nye jernbane

I forbindelse med den nye jernbane og udvidelse af mortorvejen skal Greve Kommune give en række tilladelse og dispensationer, som offentliggøres her.

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand og overfladevand til Grevebækken

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand og overfladevand til Grevebækken i forbindelse etablering af København – Ringsted banen.

Se afgørelsen under Download til højre på siden.

Afgørelsens klagefrist er 7. maj 2015.

 

Tilladelse til regulering af Olsbækken

Tilladelse til regulering af Olsbækken i forbindelse med krydsning af jernbanen København - Ringsted

Se afgørelsen under Download til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.

 

Tilladelse til udledning af vejvand

Tilladelse til udledning af vejvand til Vardegårdsløbet via udløb U13a og til Rørmoseløbet via udløb U6a og U6b fra Køge Bugt Motorvejen (M10), etape 1052 Greve S - Solrød S, st. 123.86 - 125.55

Se afgørelsen under Download til højre på siden.

Klagefristen er udløbet

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Rørmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Rørmoseløbet i forbindelse med udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), Greve S - Solrød S.

Se afgørelsen under download til højre på siden.

Klagefristen er udløbet

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Vardegårdsløbet 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Vardegårdsløbet i forbindelse med udbygning af Køge Bugt Motorvejen (M10), Greve S - Solrød S.

Se afgørelsen under "download" til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.

 

Tilladelse til regulering af Hulbækken/ Karlslundebækken og Møllebækken

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Hulbækken/Karlslundebækken og Møllebækken i forbindelse med udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, (M10), etape 1052 Greve S - Solrød S, st. 126.30 – 127.20.

Se afgørelsen under download til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.

 

Dispensation fra vandløbsregulering

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hulbækken/Karlslundebækken og Møllebækken samt etablering af to udledningspunkter i forbindelse med udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, (M10), etape 1052 Greve S - Solrød S, st. 126.30 – 127.20.

Se afgørelsen under "download" til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.

 

Tilladelse til udledning af vejvand

Tilladelse til udledning af vejvand til Hulbækken/Karlslundebækken via udløb U17a og til Møllebækken via udløb U16c fra Køge Bugt Motorvejen (M10), etape 1052 Greve S - Solrød S, st. 126.30 - 127.20

Se afgørelsen under "download" til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.

 

Tilladelse til genindbygning af let forurenet jord

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genindbygning af lettere forurenet jord med bly og tunge oliekomponenter i støjvold på motorvejens østside, umiddelbart nord for Karlslunde mosevej.

Se afgørelsen under "download" til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.

 

Dispensation til ændring af naturtilstanden

Greve Kommune har givet tilladelse til ændring af naturtilstanden.

Se afgørelsen under "download" til højre på siden.

Klagefristen er udløbet.