Offentliggørelse af afgørelser i natursager.

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter naturbeskyttelsesloven.

Dispensation fra skovbyggelinjen

Greve Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, så der kan opføres ældreboliger i Hundige. Afgørelsen kan påklages. Frist senest torsdag den 2. maj. Se mere i højre side.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Greve Kommune har i forbindelse med byggemodning af Tværhøjgård, givet dispensation til at modificere og pleje en beskyttet mose og et beskyttet vandhul.  Afgørelsen kan påklages. Frist senest torsdag den 2. maj. Se mere i højre side.