Offentliggørelse af afgørelser i natursager.

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter naturbeskyttelsesloven. Når klagefristen er udløbet kan afgørelserne ses i højre side eller under de enkelte naturområder.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven, åbeskyttelseslinjen omkring Lille Vejleå

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven meddeles til om- og tilbygning af bygninger beliggende inden for åbeskyttelseslinjen omkring Lille Vejleå. Bygningerne er beliggende Hedelunden 3, 5, 7 og 9, 2670 Greve (matr. 1ap Hundige By, Kildebrønde).

Se afgørelsen under download til højre på siden.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 28. februar 2019. Se afgørelsen for klagevejledning.