Offentliggørelse af afgørelser i natursager.

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter naturbeskyttelsesloven.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Greve Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense 5 regnvandsbassiner. Afgørelserne kan påklages. Frist senest torsdag den 21. november. Se mere i højre side.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og skovbyggelinjen

Greve Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 17 til at fjerne beplantning og anlægge hjertesti m.v. i Hundige Parken.

Afgørelserne kan påklages. Frist senest torsdag den 21. november. Se mere i højre side.