Støttede projekter.jpg

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Forbedring af ynglevandhuller for Bilag IV-arter j.nr. 32318-16-0382

Greve Kommune har i perioden 12-01-2016 til 28-04-2018 fået oprenset 7 vandhuller på Langagergård og i Hundige Strand syd.

Formålet med oprensningen er at forbedre ynglevilkårene for Spidssnuet Frø, Grønbroget Tudse og Stor Vandsalamander. Padder har nemlig brug for et større potentielt netværk af spredningskorridorer og soleksponerede lavvandede vandhuller for at kunne yngle.

Grønbroget Tudse, Spidssnuet Frø og Stor Vandsalamander er optaget på EU´s habitatdirektiv som bilag IV-art.

Projektet er støttet med 59.500 kr. af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Se logoer på dem der har givet tilskud i højre side.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter her