Særligt vigtige naturtyper er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan være, fordi de kan huse sjældne planter, dyr, insekter eller lign.

Søer over 100 m2 med tilstødende moser, de fleste vandløb med tilstødende moser, samt arealer med moser, enge, heder, overdrev m.m. over 2500 m2 er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3-områder).

Du kan se, om der er registreret et § 3-område på din ejendom, på Miljøportalen, der findes i den højre del af denne side.

På Naturdatabasen kan du se, hvad der er fundet af natur på din ejendom.

Du kan godt have et naturområde, som ikke er blevet registreret endnu, men som stadig er beskyttet efter loven. Det er dit ansvar at beskytte det. Du må ikke ændre på tilstanden af de beskyttede naturtyper, men du må gerne pleje naturtypen. Nye plejetiltag kræver dog en forudgående dispensation, f.eks. ved oprensning af søer. 

Dispensation fra skovbyggelinje.

Greve kommune har d. 26 marts 2018 givet en dispensation til skovbyggelinjen til opførelse af plejecenter i Tune. Klagefristen løber indtil d. 23 april 2018. Dispensationen kan læses ved at downloade den under download i menuen til højre.