Greve Kommune har fra tid til anden afgørelser eller høringer vedrørende spildevand. De bliver offentliggjort på denne side.

Høring af tillæg til spildevandsplanen

I forbindelse med lokalplan 15.11 er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Tillægget har været forlagt Byrådet, og de har sendt tillægget videre til offentlig høring. Tillægget sendes i høring i 8 uger, startende fredag den 8. februar 2019 og slutter den 5. april 2019. Du kan læse tillæg til spildevandsplanen under højre side.

Høringssvar sendes til natmil@greve.dk.