Greve Kommune har fra tid til anden afgørelser eller høringer vedrørende spildevand. De bliver offentliggjort på denne side.

Udledningstilladelse, Vardegårdsløbet

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Vardegårdsløbet fra Greve Food Stop beliggende Mosede Landevej 56, 2670 Greve.

Vi linker til afgørelsen her på siden.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 20. august 2018. Se afgørelsen for klagevejledning.