Offentliggørelse af afgørelser i vandløbssager

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter vandløbsloven. Information om afgørelser, der endnu kan påklages, kan ses på nedenstående links.

Brinksikring i Olsbækken, Nedre del

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til brinksikring i Olsbækken, Nedre del, ved Vandværksvej.

Se afgørelsen under download til højre på siden.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 13. december 2018. Se afgørelsen for klagevejledning.