Offentliggørelse af afgørelser i vandløbssager

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter vandløbsloven. Information om afgørelser, der endnu kan påklages, kan ses på nedenstående links.

Tilladelse til dræning af boldbanerne op ad Olsbækken ved Greve Idrætscenters boldbaner

Godkendelse efter vandløbsloven til tilladelse af dræning af boldbanerne ved Olsbækken ved Greve Idrætscenters boldbaner.

Se afgørelsen under download til højre på siden.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d. 12. juli 2019. Se afgørelsen for klagevejledning.