Vandløb1a

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Lejre Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord