Demens - hvad gør jeg, og hvilke muligheder er der for støtte?

Demens er en sygdom, som griber dybt ind i livet hos både den demensramte og familien, og det kan være en meget stor udfordring at få hverdagen til at fungere. Der er gode muligheder for at få rådgivning, støtte, hjælp og samvær.

Demensindsatsen i Greve Kommune er forankret på Kompetencecenteret for Demens. Demensenheden består af demenskoordinatorer, demensambassadører og demens psykolog.

Demenskoordinatorerne har mange forskellige opgaver. Bl.a. vejledning af og samtaler med borgere med en demenssygdom og deres pårørende, undervisningsopgaver af medarbejdere i hjemmepleje og på plejecentrene, borgerrelaterede informationsopgaver bl.a. i form af temaaftener, møder og pårørendegrupper.

På Kompetencecentret for Demens findes åbne tilbud målrettet borgere med en demenssygdom og deres pårørende f.eks. Café Lyset, Huskekoret og demensforløbs-undervisning til borgere med demenssygdom og deres pårørende. Der er tale om borgere og pårørende, der kan have glæde og gavn af samvær med andre.

Hyggekrogen er et visiteret daghjemstilbud til borgere med bopæl i Greve Kommune. Tilbuddet omfatter borgere, som har en demenssygdom, og som bor hjemme i egen bolig.

Klub Aktiv er et tilbud til borgere,  der er 65 år eller derunder og som har sygdommen demens.

Der findes også visiteret demensmotion og fitness, som afholdes i Greve hallen.

Til borgere med en demenssygdom, kan det skønnes, at der er behov for en særlig indsats. Borgeren kan visiteres til plejeboligen via visitationen.
Kompetencecenteret for Demens har to tilbud bestående i Nældebo som har 12 boliger, samt Dahlia huset med 8 boliger.

Derudover er der i Greve Kommune målrettet demensboliger på Strandcentret/Strandbo-Kvisten med 12 boliger, Møllehøj/Kløver-Lyng 12 boliger og Langagergaard/Rørmosen 4 special boliger.

Personalet er tværfagligt sammensat og består medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.

Ved behov for aflastningsophold kan der via kommunens visitation visiteres til ophold på Rehabiliteringscentret Hedebo.

Hver 3 mdr. den 1.torsdag fra kl. 11 – 13 er der Demenscafé på Greve Bibliotek, Portalen 2, Hundige.

Oktober-januar-april –juli.

Kom og mød Greve Kommunes Demenskoordinatorer til en uforpligtende snak under afslappede og hyggelige forhold i Demenscaféen på Greve Bibliotek. 

Demenskoordinatorerne er klar til at svare på de mange spørgsmål du som demensramt eller pårørende til en demensramt måtte have.

Der er ingen tilmelding.

Med venlig hilsen

Demenskoordinatorerne i Greve kommune

demensenheden@greve.dk

Tlf. : 22211388 /21740845

I uge 38 er der i hele Danmark fokus på demens i den såkaldte huskeuge, og i Greve Kommune bruger kommunens demenskoordinatorer anledningen til at dele ud af deres viden til dem, som er berørt af demens i familien eller dem som har mistanke om evt. begyndende demenssygdom.

Helt uforpligtende kan Greveborgere få mere viden om demenssygdomme og om kommunens tilbud samt muligheder til demensramte og deres pårørende.

For eksempel kan man få en snak med demenskoordinatorerne, når de står i indkøbscentrene i Greve Kommune.

Til HUSKEUGEN vil du møde Greve Kommunes fire demenskoordinatorer.

Derudover er der arrangementer i samarbejde med den lokale Alzheimerforening, Ældresagen, kirken og biblioteket, hvor Greveborgere med og uden demenssygdom kan komme og høre mere. Læs mere om Huskeuge 38