Banner_demens

`Kompetencecenter for Demens´ inviterer borgere og pårørende til 2 aftener om emnet demens.

Vi vil gerne invitere dig som har sygdommen demens samt pårørende til undervisning om demens. Med pårørende tænker vi alle, der i deres hverdag lever med, møder eller drager omsorg for et menneske med en demenssygdom. Vores ønske er, at bidrage til større viden og forståelse samt viderebringe nogle redskaber til en dagligdag med demens.

Undervisningen afholdes i Caféen på Kompetencecenter for Demens på Nældebjerg Plejecenter Rådhusholmen 8A, 2670 Greve.

Demenskoordinatorer fra Kompetencecenter for Demens, vil være tilstede på alle undervisningsdage, og vil kunne fortælle om de tilbud, der er i kommunen samt besvare spørgsmål.

 

Onsdag den 28.oktober kl. 1730-1930

Henriette Wager Nielsen vil denne aften tage udgangspunkt i sin bog Demensdetektiven finder spor og vil med udgangspunkt i disse fortællinger tage sin værktøjskasse frem og dele ud af de erfaringer som hun har fået gennem et langt arbejdsliv i det offentlige og som selvstændig konsulent på demensområdet.

Henriettes undervisning er levende og læreridt og vil blive krydret med empati, indlevelse og en masse go viden til hverdagen med demens.

Henriette Wager Nielsen vil blandt andet fortælle om det at have en demenssygdom og det at være pårørende til et menneske hvor hukommelsen driller

Henriette vil fortælle om hvad man kan gøre så livskvaliteten og det meningsfulde liv bevares for begge parter.

Henriette er optaget af at livet med demens ikke må være trist og kedelig og meningsløst og hun vil derfor komme med gode råd til hvordan vi med en personcentreret tilgang og omsorg, kan hjælpe til større velbefindende for dig som pårørende og til din kære.

Henriette giver eksempler på hvad vi må have øje for i dagligdagen og i vores kommunikation også når hukommelsen driller…

”For husk altid at selvom vi ikke kan genkende, så vil vi altid bære hinanden i vores hjerter”.

 

Onsdag den 4. november kl. 1730 til 1930

Jura og demens.

Jurist Charlotte Lindberg Nielsen, ansat i Greve Kommune, fortæller denne aften om værgemål og fuldmagter. Hvad skal der til for at få et værgemål, hvad kan værgen hjælpe med? Hvilke fordele og ulemper er der ved fuldmagter?

Endvidere vil Charlotte fortælle om de juridiske rammer for omsorgspligt og magtanvendelse.                                                                                                             

 

Tilmelding:

 

Pr. Mail: demensenheden@greve.dk med navn, antal pladser og hvilke aftener du/I gerne vil deltage i.

Der kan i pausen købes kaffe og the med kontanter.                                                                                    

 

Med venlig hilsen

Demenskoordinatorerne

Greve Kommune