Banner_demens

`Kompetencecenter for Demens´ inviterer borgere og pårørende til 4 aftener om emnet demens.

Vi vil gerne invitere dig som har sygdommen demens samt pårørende til undervisning om demens. Med pårørende tænker vi alle, der i deres hverdag lever med, møder eller drager omsorg for et menneske med en demenssygdom. Vores ønske er, at bidrage til større viden og forståelse samt nogle redskaber til en dagligdag med demens.

 

 

Undervisningen afholdes i Caféen på Kompetencecenter for Demens på Nældebjerg Plejecenter Rådhusholmen 8A, 2670 Greve.

 

 

Torsdag den 1.november kl. 18 til 20.

Hjernen og demens.

Læge Annie Juncher, fortæller denne aften om, hvordan vores hjerne fungerer, og hvad der sker, når man får en demenssygdom. Kom og hør om de forskellige typer af demenssygdomme, demenssymptomer og udredning.

 

Torsdag den 8.november kl. 18 til 20.

Dagligdagen med demens.

Demenspsykolog Anneke Dapper, ansat v/Kompetencecenter for Demens i Greve, fortæller denne aften om, hvordan en demenssygdom påvirker dagligdagen for den demensramte og pårørende? Hvad skal man være opmærksom på mht. kommunikation og adfærd.

 

 

 

 

 

Torsdag den 15.november kl. 18 til 20.

Velkomst ved ældrechef Susanne Ormstrup.

 

Pårørendefortælling.

Denne aften fortæller en pårørende om dagligdagen med en ægtefælle med en demenssygdom.

 

Greve Kommunes tilbud til borgere med en demenssygdom og pårørende v/demenskoordinatorerne.

 

Alzheimer foreningen.

Mød den lokale Alzheimer forening, Ældresagen som vil fortæller om deres arbejde samt hvad mennesker med en demenssygdom og deres pårørende kan bruge foreningerne til?

 

Der kan efterfølgende stilles spørgsmål.

 

Torsdag den 22. november kl. 18 til 20.

Jura og demens.

Jurist Charlotte Lindberg Nielsen, ansat i Greve Kommune, fortæller denne aften om værgemål og fuldmagter. Hvad skal der til for at få et værgemål, hvad kan værgen hjælpe med? Hvilke fordele og ulemper er der ved fuldmagter?

Endvidere vil Charlotte fortælle om de juridiske rammer for handleevne og omsorgspligt og de overordnede rammer for magtanvendelse.

 

 

Demenskoordinatorer fra Kompetencecenter for Demens, vil være tilstede på alle undervisningsdage, og vil kunne fortælle om de tilbud, der er i kommunen samt besvare spørgsmål.

 

Tilmelding;

Pr. Mail: demensenheden@greve.dk med navn, antal pladser og hvilke aftener du/I gerne vil deltage i.

 

Der kan i pausen købes kaffe og the med kontanter

 

Med venlig hilsen

Demenskoordinatorer

Greve Kommune