Forebyggende hjemmebesøg

Sundhedsteamet
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 99 05       

Du kan kontakte os og sende mail via Sikkerpost

Virksomheder: Send mail via virk.dk digital post

Greve Kommune tilbyder vejledning til borgere over 65 år, som er i vanskelige livssituationer. Vejledningen handler om det, der er vigtigt i dit liv og de glæder og vanskeligheder, du har i din hverdag.

Det kunne f.eks. være:

* tanker om fremtiden

* du mangler et netværk og ønsker hjælp til at møde andre

* du gerne vil i gang med at røre dig, men ikke kender til mulighederne

Greve Kommunes sundheds- og forebyggelseskonsulenter vejleder dig om aktiviteter og støttemuligheder, som du kan gøre brug af i din hverdag.

Åbent tilbud til +65årige

Hvis du mister din ægtefælle eller hvis din ægtefælle flytter i plejebolig, sender vi brev til dig med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Tilbud til enker og enkemænd

Hvis du mister din ægtefælle, sender vi brev til dig med tilbud om forebyggende hjemmebesøg indenfor 12 uger efter dødsfaldet.

Tilbud til borgere, hvis ægtefælle flytter i plejebolig

Hvis din ægtefælle flytter i en plejebolig, sender vi brev til dig med tilbud om forebyggende hjemmebesøg indenfor 12 uger efter flytningen.

Tilbud til dig, der fylder 75 år

Når du fylder 75 år, inviterer vi dig til at deltage i et informationsmøde om Forebyggende hjemmebesøg. Du har også mulighed for at få et besøg i hjemmet i stedet.

Tilbud til dig, der er 80 år og derover

Når du er 80 år og derover, sender vi én gang om året brev til dig med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Tilbud til dig, der flytter til Greve Kommune

Når du som +75årig flytter til kommunen, sender vi dig brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Tilbuddet kan bortfalde

Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg bortfalder, hvis du modtager hjælp til personlig pleje fra hjemmeplejen.

Hvis du ønsker vejledning er du velkommen til at kontakte os. Hvis du giver dit samtykke hertil, kan andre også kontakte os på dine vegne.