Hygiejne

Sundhedsteamet
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 99 05       

Du kan kontakte os og sende mail via Sikkerpost

Virksomheder: Send mail via virk.dk digital post

God håndhygiejne bryder smitteveje i hjemmet, daginstitutioner, på sygehuset og på arbejdspladser.

Hygiejne handler om at gøre eller holde rent. Det omfatter bl.a. rutiner som har til formål at forebygge overførsel af infektionssygdomme. Håndhygiejne handler om at holde sine hænder rene, dvs. fri for smitstoffer, kemiske stoffer og anden snavs.

Greve Kommune arbejder med hygiejne på kommunale arbejdspladser og institutioner, herunder dagtilbud, skoler, plejecentre og i hjemmeplejen. Du kan kontakte den enkelte institution, hvis du ønsker mere information om rengøring og arbejdet med hygiejnerutiner og håndhygiejne på institutionen.

Læs om hygiejneuge i uge 38.

Se film om håndhygiejne og håndvask (virker ikke i Internet Explorer)

Man skal vaske hænder:

  • Efter toiletbesøg
  • Før man begynder at lave mad/spise
  • Når man har pudset næse
  • Ved behov i øvrigt

Brug håndsprit til desinfektion af hænderne, når du ikke kan komme til at vaske hænder.