Mental sundhed.jpg

Sundhedsteamet
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 99 05       

Du kan kontakte os og sende mail via Sikkerpost

Virksomheder: Send mail via virk.dk digital post

Mental sundhed handler om at udfolde egne evner og håndtere dagligdagens udfordringer og stress. Mental sundhed rummer dels en oplevelsesdimension - at opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet - og dels en funktionsdimension - at kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på.

Greve Kommune arbejder med at fremme mental sundhed og psykisk trivsel på kommunale arbejdspladser og institutioner, herunder dagtilbud, skoler og plejecentre. Du kan kontakte den enkelte institution, hvis du ønsker mere information om hvordan der arbejdes med mental sundhed og psykisk trivsel på institutionen og for den enkelte.

Greve Kommune har en række tilbud til borgere med psykiske sygdomme, som tilbyder hjælp og støtte til at klare sig i hverdagen. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonsordninger og beskæftigelse. Du kan læse mere om Greve Kommunes socialpsykiatriske tilbud her

Greve Kommune tilbyder desuden forebyggende hjemmebesøg til ældre. Formålet med samtalen er at fremme trivsel og tryghed i hverdagen, herunder fortælle om tilbud og muligheder i kommunen. Du kan læse mere om forebyggende hjemmebesøg her 

Alle kan have tunge og svære dage. Men depression stikker dybere. Hvis du tror, at du er deprimeret, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge, som kan stille en diagnose og tilbyde behandling.

24 timers akuttilbud til psykisk sårbare Akuttilbud