Billed sundhedshus.png

Rådhusholmen 10 
2670 Greve
Tlf.43 97 99 05

Du kan kontakte os og sende mail via sikkerpost

Virksomheder: send mail via virk.dk digitalpost

Sundhedshus på vej i Greve Kommune - klar til indflytning i 2021.

I 2018 fik Greve Kommune puljemidler fra Sundheds- og ældreministeriet til etablering af et Sundhedshus. Sundhedshuset bliver etableret i det nuværende Greve Videnscenter - og ombygningen er færdig til indflytning for nye brugere i 2021.

Det er målet med Sundhedshuset at gøre det attraktivt for sundhedsfaglige aktører og borgere at arbejde sammen om borgernes sundhed igennem hele livet.

Det er ønsket, at Sundhedshuset bidrager til at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen skal kunne håndtere stadigt mere komplekse sundhedsfaglige opgaver.

I det nye Sundhedshus vil der blive plads til 3 praktiserende læger, hjemmesygeplejens akutteam, hjemmesygepleje, kommunal læge, samt de eksisterende funktioner: Sundhedsplejen, Greve Familiecenter / Familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Omega, Greve Rusmiddelcenter, Bugtskolen, UUV, STU, En god start, Politiet, Jobcentrets aktive tilbud, Træningsenheden og Sundhedsklinik Nord. Der er et ønske om på sigt, at kunne udvide Sundhedshuset yderligere med endnu flere sundhedsfaglige aktører fx speciallæger, Sundhedsteam, fysioterapi mm.

Det forberedende arbejde med etablering af det kommende Sundhedshus har nu været undervejs i et års tid - fra marts 2018, hvor vi sendte ansøgning til Sundheds- og ældreministeriet.

Da vi fik midlerne var det med krav om, at Greve Kommune selv skulle finansiere en del af udgiften til Sundhedshuset.

I forbindelse med budget for 2019-2021, blev der afsat midler til egenfinansieringen på ca. 5 mio.kr.

Siden januar 2019, er der blevet arbejdet på at lave et rådgiverudbud. der skal "hyres" en ekstern byggerådgiver, der skal stå for følgende opgaver:

  • Behovs- og lokale-analyse
  • Projektering af projekt
  • Udarbejde udbud til entreprenører
  • Byggestyring

Opgaven forventes at komme i udbud i foråret 2019. Efter sommerferien, skal valg af rådgiver til politisk behandling i byrådet.

Det forventes, at rådgiver er fundet og kan starte med sit arbejde i efteråret 2019. Først her, starter det egentlige arbejde med at udforme planen for det kommende Sundhedshus.

Rådgiverens første opgave bliver at lave en lokal- og behovsanalyse, hvor nuværende og kommende brugeres behov og ønsker ift. lokaleforbrug skal afdækkes. det vil formentlig ske i en række workshops, hvor de kommende brugere vil blive inviteret med til at deltage. Denne proces forventes at tage 3-5 måneder.

Herefter vil rådgiver udarbejde et forslag til plan for Sundhedshuset, herunder placering af de enkelte funktioner i huset, samt projektering af det kommende byggeri. herefter skal rådgiver sende byggeopgaven i udbud, og politikerne skal godkende valg af entreprenører inden byggeriet kan gå i gang. det forventes, at dette arbejde forløber frem til efteråret 2020.

Herefter kan byggeriet/ombygningen gå i gang, og det forventes at byggeperioden vil forløbe fra efteråret 2020 og frem til december 2021.

Når byggeriet er gået i gang, vil der være løbende indflytning, efterhånden som de forskellige lokaler er klar til brug.