Billed sundhedshus.png

Rådhusholmen 10 
2670 Greve
Tlf.43 97 99 05

Du kan kontakte os og sende mail via sikkerpost

Virksomheder: send mail via virk.dk digitalpost

Sundhedshus på vej i Greve Kommune - klar til indflytning i 2023.

Greve Kommune har fået puljemidler fra Sundheds- og ældreministeriet til etablering af et Sundhedshus. Sundhedshuset bliver etableret i det nuværende Greve Videnscenter (den gamle Hundige Skole) - og ombygningen er færdig til indflytning for nye brugere i 2023.

Det er målet med Sundhedshuset at gøre det attraktivt for sundhedsfaglige aktører og borgere at arbejde sammen om borgernes sundhed igennem hele livet.

Det er ønsket, at Sundhedshuset bidrager til at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen skal kunne håndtere stadigt mere komplekse sundhedsfaglige opgaver.

I det nye Sundhedshus vil der blive plads til 3 praktiserende læger, hjemmesygeplejens akutteam, hjemmesygepleje, samt de eksisterende funktioner: Sundhedsplejen, Greve Familiecenter / Familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Omega, Greve Rusmiddelcenter, Bugtskolen, UUV, STU, En god start, Jobcentrets aktive tilbud, Træningsenheden og Sundhedsklinik Nord. Der er et ønske om på sigt, at kunne udvide Sundhedshuset yderligere med endnu flere sundhedsfaglige aktører fx speciallæger, Sundhedsteam, fysioterapi mm.

Maj 2021: Totalrådgiver er nu gået i gang med Projektering af projekt – i samarbejde med brugerne af det kommende Sundhedshus.

I efteråret 2021 gennemføres der udbud til entreprenører.

I 2022 påbegyndes byggeopgaven, som forventes at være afsluttet i efteråret 2023.