Greve Kommune tilbyder borgere med fysiske og psykiske handicaps en række tilbud og muligheder

Er du forældre til et barn med en funktionsnedsættelse, voksen og har et handicap, pårørende, eller har du på anden måde brug for at kende tilbuddene på handicapområdet, så kan denne oversigt forhåbentlig hjælpe dig på vej. Oversigten er opdelt i BØRN og VOKSEN, da tilbud og muligheder kan være meget forskellige, alt efter om man er under eller over 18 år.   

BØRN 

VOKSNE

Behandling

Børnehjerneskadeteamet
Børn og ungepsykiatri
Fysioterapi
Tale høre pædagog

Behandling

Distriktspsykiatri
Fysioterapi
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Hjælpemidler

Boligændringer
Kropsbårne hjælpemidler
Støtte til bil
Tekniske hjælpemidler

Hjælpemidler

Boligændringer
Kropsbårne hjælpemidler
Støtte til bil
Tekniske hjælpemidler

Personlig og praktisk hjælp

Aflastning til forældre
Ledsageordning
Skelbakken

Personlig og praktisk hjælp

Hjemmepleje
Hjemmesygepleje
Ledsageordning
Post til døren

Rådgivning

Konsulentbistand (ADHD, autisme)
Familierådgivning
Kriseberedskabet
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
PPR
Specialrådgivning
Sundhedsplejen

Rådgivning

Kriseberedskabet
Voksenrådgivning

Uddannelse og beskæftigelse

Erhvervsskolernes Grunduddannelse
Mentor
Ungdommens Uddannelses Vejledning UUV
Skoler og specialklasser
Specialefterskole
Specialundervisning
Socialpædagogisk støtte
Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU

Uddannelse og beskæftigelse

Fleksjob
Personlig assistance på arbejde
Revalidering
Støtte til arbejdsredskaber
Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU
Ungdommens UddannelsesVejledning UUV 
§ 56 ansættelse med kronisk sygdom

Økonomi

Ansøgning om førtidspension
Merudgifter § 41
Tabt arbejdsfortjeneste

Økonomi

Ansøgning om førtidspension
Ansøgning om enkeltydelser
Befordringsgodtgørelse ved genoptræning
Hjælp til merudgifter
Udbetaling af førtidspension

Dag og skoletilbud

Basisgrupper
Støttepædagog
Visitation til specialtilbud

Botilbud

Boliger for ældre
Greve Kommunes botilbud
Visitering til botilbud

Fritid

Handicapidræt
SFO og fritidsklub

Dagtilbud

Aktivitet og samværstilbud
Beskyttet beskæftigelse
Visitation til tilbud

 

Støtte i eget hjem

Borgerstyret personlig assistance
Vejledning
Støttekontaktpersonordning

 

Transport

Kørsel til fritidsaktivitet, daghjem og dagcenter
Kørsel til genoptræning