Vejlederbillede.jpg

Kontakt

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter
Rådhusholmen 5, st.
2670 Greve
43 97 31 61
ppv@greve.dk

Vejledning til borgere med behov for socialpædagogisk støtte

PPV tilbyder vejledning til voksne mellem 18 - 65 år, som har behov for pædagogisk støtte og vejledning under Lov om social service § 85.

Vejledning foregår fortrinsvis i grupper men kan i særlige tilfælde også tilbydes individuelt. Hvad den enkelte vejledes i og hvor lang tid, bestemmes af, hvad han/hun er visiteret til at behøve vejledning til. Vejledning omhandler bl.a. støtte til praktiske opgaver i hjemmet, at sætte struktur på hverdagen, samtale om økonomi, støtte ved samtaler med det offentlige, kost og motion, trivsel i hverdagen m.m.

Vejledning tilbydes i hverdagene mellem kl. 10 - 20 på Rådhusholmen 5, Freyas Kvarter 44, i borgers eget hjem og efter individuel aftale på de botilbudslignende tilbud, botræning og boligfællesskaberne.

 Læs mere om tilbuddet vejledning/socialpædagogisk støtte her på siden.  

Læs mere om Kvalitetstandard for socialpædagogisk støtte § 85 her på siden.