Hjælp os med at lære, hvis noget går galt

I Greve Kommune har vi meget fokus på vores patientsikkerhed. Vi ønsker den bedste sikkerhed for vores borgere. Det hænder dog, at der sker en utilsigtet hændelse, en fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal vi lære af og forebygge, at de sker igen.

Hvis du som borger eller pårørende oplever en utilsigtet hændelse, en fejl, har du mulighed for at rapportere den til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).

Ved at hændelserne bliver indberettet i DPSD kan sundhedsvæsenet lære at dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Hændelserne kan være sket på et sygehus, på et plejecenter, i hjemmeplejen, hos praktiserende læger eller andre steder i sundhedsvæsenet. Det kan eks. være:

  • En borger, der er udskrevet fra sygehus, som ikke får besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket en misforståelse mellem sygehus og hjemmeplejen
  • En borger, der får forkert medicin, fordi der var hældt forkert medicin op.

Når du skal indberette en hændelse, skal du udfylde et skema.

I skemaet er der en vejledning til, hvordan du udfylder det. Du finder skemaet til højre på hjemmesiden - under skema til indberetning.