Gratis stof- og alkoholbehandling

Greve Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med stof- og alkoholproblemer. Vi tilbyder gratis behandling til borgere over 18 år bosiddende i Greve Kommune.

Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter at du som borger har henvendt dig fysisk eller telefonisk med ønske om behandling.

Vi arbejder helhedsorienteret og har derfor ikke kun fokus på stof- eller alkoholproblemet, men også på eventuelle omkringliggende problemstillinger såsom økonomi, bolig, job, uddannelse m.m. Det helhedsorienterede arbejde foregår i tæt samarbejde med vores kommunale samarbejdspartnere, hvilket vi har rigtig gode erfaringer med. Ved alkoholbehandling er der mulighed for anonymitet.

Alle der henvender sig til Greve Rusmiddelcenter bliver inddraget i egen behandlingstilrettelæggelse. Alle indskrives i et indledende behandlingsforløb, hvor behandlingsbehovet afklares sammen med borgere, og udarbejdes behandlingsplan. Herefter visiteres borgere videre til yderligere behandling.

Vi har i Greve Rusmiddelcenter en forventning om at de borgere der vælger at søge behandling også er motiveret for forandring i forhold til deres indtag af rusmidler. Borgeren støttes til at tage ansvar for egne handlinger, og får redskaber til at arbejde med og forstå egen afhængighed og mønstre.

Der er ansat en lægekonsulent til varetagelse af den medicinske alkoholbehandling for eksempel antabusbehandling.

Der er mulighed for anonymitet.

Hvis misbrug hovedsageligt omfatter medicin, skal borgeren kontakte praktiserende læge.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet, herunder rusmiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene.

Lovgrundlag: Servicelovens §101 og §101a og Sundhedslovens §141 & §142