Mange børn og unge vokser op i familier med rusmiddelproblemer

Børn tager skade, når far eller mor misbruger rusmidler

Skader på grund af rusmidler rammer andre end den, der misbruger. Forestillingen om, at det er en privat sag, hvor meget man for eksempel drikker, holder ikke stik. Rusmiddelproblemer rammer navnlig familie og venner og i særlig grad børn, der er afhængige af, at deres forældre kan passe på dem.

Børn har en langt højere risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvis de har en far eller mor med en rusmiddelproblemer – og de har cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Vi ved også, at mange bærer ar fra en sådan barndom med sig ind i voksenlivet.

Der er risiko for at børnene selv udvikler et misbrug senere i livet.

Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner er gået sammen i projekt GIV, som skal hjælpe børn og unge, der lever i familieforhold, hvor der er problemer med alkohol-, stof- eller pillemisbrug. Læs mere om projektet nedenfor.