Det hjælper ikke meget at tromle frem med følelsesbetonede forbud og løftede pegefingre

Det kan være vanskeligt at diskutere alkohol og stoffer med unge, selv for professionelle voksne. Men det er vigtigt. Alle unge kan få tilbudt hash og andre stoffer og har derfor brug for at have taget stilling. Forældrenes mening betyder meget for de unge, også selv om de ikke altid siger det, så forældre skal gøre deres holdning klar – det gælder også holdningen til alkohol og tobak, som er emner, der bliver aktuelle før stofferne.

Troværdighed er et nøglebegreb, så det er en god ide at have en viden om alkohol, tobak og stoffer. Dialog er et andet nøglebegreb, så det hjælper ikke meget at tromle frem med følelsesbetonede forbud og løftede pegefingre. Vis respekt for den viden og erfaring, dit barn har, spørg, lyt, vis positiv interesse – og argumenter for din egen holdning.

Det kan især være vanskeligt at tale om hash, som er det stof, flest unge kommer i kontakt med. Mange unge vil argumentere for at hash ikke skader. Nogle voksne har måske selv prøvet at ryge hash uden alvorlige konsekvenser, og derfor kan det være svært at fremføre sine argumenter imod hash med tilstrækkelig vægt. Selv om man står med en oplevelse af at ens barn har problemer på grund af hashrygning, kan man blive sat skakmat af gode argumenter. Derfor er det en god ide at læse på lektien, så man har tilegnet sig en grundlæggende viden om hash for at kunne tale på lige fod med den unge.

Hvis du tror, et ungt menneske har problemer, så bliv helt klar over, hvorfor du er bekymret og prøv at få en dialog med den unge ved at

  • fortælle, hvilken konkret adfærd hos den unge, der gør dig bekymret
  • prøve at få den unge til at fortælle, hvordan han/hun trives i dagligdagen
  • prøve at få den unge til at fortælle om sit forhold til hash

Det er ikke altid forældrene, der bedst kan hjælpe den unge. Ofte kan en anden voksen, den unge har tillid til, være en bedre hjælper, fx en anden voksen i familie eller vennekreds, en lærer eller en pædagog. Du kan derfor også hjælpe den unge ved at finde en anden voksen, han eller hun kan tale med. Men det er vigtigt, at du skubber på.

Kilde: Stofinfo /Sundhedsstyrelsen