Alfred med 4 tænder 2

Børnetandplejen tager en ny metode i brug, så man kan undgå at bore i mælketænder.

Ubalance i munden

Huller i tænderne er en sygdom, som skyldes en ubalance i mundhulens miljø. Tandplejens vigtigste opgave er derfor at hjælpe børn og forældre med at genoprette balancen i mundhulen.

Forebyggende metoder

Ny forskning har vist, at vi kan standse cariessygdommen (hullerne) med simple og lette metoder:

  • Renhold. Dvs. tandbørstning og tandtråd.
  • Fluorpensling.
  • Lakering af begyndende huller (sealbehandling).
  • Mindre sukker i kosten.

Forældrene spiller en vigtig rolle

Det vigtigste forebyggende arbejde foregår i hjemmene ved den daglige tandbørstning og den rigtige kost. Tandplejen håber derfor, at de fleste forældre vil tage med deres barn til tandeftersyn.

Slibe kanter

Det andet nye er, at vi vil lade være med altid at bore og fylde plomber i mælketænderne.
Den nye metode til at behandle huller i mælketænderne er, at slibe kanterne på hullet med boremaskinen. Dette gør det muligt for forældrene at børste på tværs, så hullet holdes rent.

Tandbørstning på tværs af kindtænderne

Børstning på tværs

Beslutningen om der skal laves en plombe eller, at man nøjes med at slibe kanterne, tages af tandlægen/tandplejeren og forældrene/barnet i fællesskab. Det gør normalt ikke ondt at få glattet kanterne, derfor behøver vi heller ikke at bedøve børnene.

Mindre tandlægeskræk

Færre børn vil få tandlægeskræk med den nye metode, da vi hverken skal bore eller bedøve. Det er vigtigt at undgå, fordi det for mange også i voksenalderen betyder, at man ikke går regelmæssigt til tandlæge.

Gode erfaringer

Børnetandplejen i Odder Kommune har afprøvet den nye metode siden 2005 med meget fine resultater: Tandsundheden er blevet bedre, og tilfredsheden blandt børn, unge og forældre er meget stor.