Shutterstock 1621031059 1

Tandplejen retter sig efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer og opdaterer løbende.

Vedr. Tandregulering:

Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra den 16.03.20 må vi desværre kun varetage kritisk funktion med hensyn til tandreguleringsbehandling, og det omfatter behandling af:
skader eller løsning af aftageligt tandreguleringsapparatur ved igangværende behandlinger, kontrol af igangværende bøjlebehandling, hvor udsættelse kan influere væsentligt på det endelige resultat og opstart af ny tandreguleringsbehandling, der er særlig kritisk i forhold til barnets vækst.

Det betyder, at vi bliver nødt til at udskyde mange kontroller af bøjler, hvor udsættelse ikke har væsentlig betydning for det endelige behandlingsresultatet herunder kontrol af holdebøjler.

Vi vurderer alle behandlinger/kontroller i forhold til retningslinjerne, og hvis den tid, du har fået, kan udskydes, vil vi sende afbud og sende en ny tid, når behandling/kontrol er nødvendig.

Vi opfordrer dig til at ringe, hvis bøjlen går i stykker eller løsnes.

Vedr. almindelig tandbehandling:

Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra den 16.03.20 må vi desværre kun varetage kritisk funktion, og det er behandlingskrævende traumer (tandskader) af tænder og mund, smerter, infektioner (betændelsestilstande) herunder rodbetændelse, svære cariestilfælde (store huller i tænderne) og svære tilfælde af parodontitis.

Det, der vurderes som ikke kritisk funktion, er:
behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom som f.eks. mindre cariesangreb (mindre huller i tænderne), gingivitis (tandkødsbetændelse) og mildere former for parodontitis, almindelige rutineundersøgelser, almindelig tandrensning og kosmetiske behandlinger.

Vi vurderer alle behandlinger/kontroller i forhold til retningslinjerne, og hvis den tid, du har fået, kan udskydes, vil vi sende afbud og sende en ny tid, når behandling/kontrol er nødvendig.

Øvrige patienter, også jer, der tidligere i forløbet har fået besked på selv at ringe, vil få ny tid tilsendt, når Tandplejen er i normal drift igen.

Da der kun må være 10 personer i venteværelset henstiller vi til, at der kun er 1 ledsager pr. barn/unge, hvis behov. Vi henstiller også til, at ledsageren forbliver i venteværelset, hvis muligt.

Vi anbefaler, at I løbende holder jer orienteret på de officielle Corona/COVID-19 sider. Se bl.a.  Greve Kommunes Coronaside.
og Grevenord.dk with information in multiple languages.