Vi bestræber os på et godt arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet screenede Tandplejen i februar 2016 og havde ingen bemærkninger.

APV

Tandplejens APV (arbejdspladsvurdering) er senest fornyet i 2015.

Rygepolitik

Rygepolitikken har siden 2000 været: Der må ikke ryges i Tandplejens lokaler.

Affaldssortering

Affald sorteres i alle detaljer og bortskaffes uden, at medarbejderne direkte skal røre ved det.

Handsker

I henhold til Sundhedsstyrelsens Retningslinier bruges handsker efter behov. I Tandplejen findes 2 forskellige typer handsker, for så vidt muligt at undgå allergi.

Løbende arbejde

I praksis arbejder vi løbende med arbejdsmiljøet ved at have en aktiv arbejdsmiljøgruppe, som løbende både fastholder en høj standard i arbejdsmiljøet og medvirker til nye tiltag.
Tandplejens arbejdsmiljøgruppe består af klinikassistent, Susanne Kjeldsmark og lederen af Tandplejen, Ida Lichtenberg.

  • Tandplejens arbejdsmiljøgruppe var på arbejdsmiljø kursus i 2017.

Grøn smiley fra Arbejdstilsynet

Grøn smily fra Arbejdstilsynet